Nieuws

Waar de Geest mensen beweegt om een zegen te zijn voor de stad is dat goed nieuws. Nieuws dat komt in allerlei vormen. Verhalen van mensen uit de stad die vrede en gerechtigheid laten zien. Interviews met mensen die gegrepen zijn door wat God aan het doen is en mededelingen over het uitbreidende netwerk van steden.

De kerk in de steigers

De kerk in Utrecht wordt gerenoveerd. Zichtbaar voor iedereen staat de toren ingepakt. De samenwerkende kerken in Utrecht werken samen om de Kerk te renoveren door elke levende steen in te zetten.

Ecosystemen in de stad

Het begrip ecosysteem betekent in de biologie ‘wetenschap van wisselwerking tussen organisme en omgeving.’ Wij verstaan eronder dat de kerk één is. Het is een netwerk van netwerken. De hele Kerk is daardoor met elkaar verbonden. Door die eenheid vindt er een wisselwerking plaats tussen christenen en de samenleving.

We are the people

Bono van U2 schreef een lied voor het EK, maar dit lied is net zo goed een oproep aan de kerk. Vanuit de gebrokenheid reikt de kerk een open hand om samen de straten van de stad met liefde te overspoelen.

Geloven uit één stuk

Met drie verschillende activiteiten worden de “De kerk van vandaag ondergaat een grote verandering. Zeker onder de jongste generaties proef ik een enorm verlangen om een gelovige uit één stuk te zijn. Een kerk die vanuit haar eenheid in Christus samen gaat werken, zal een baken van hoop zijn.”

Van ongelovige naar discipel

Met drie verschillende activiteiten worden de jongeren in Harderwijk bereikt. Waar het begint met een ontspannende manier van kennis maken met gelovigen eindigt het met een worden van een discipel van Christus.

Verhalen tijdens de coronacrisis

Tijdens de uitbraak van corona zijn er op meerdere plekken gezamenlijke initiatieven gestart. In meerdere steden en dorpen hebben kerken, christelijke hulporganisaties en andere instanties elkaar gevonden. Niet alleen, maar samen zetten zij de schouders er onder om de nood te bestrijden met hulp, troost en hoop.