Boeken

Deze boeken beschrijven jarenlange ervaringen en geven handige tips voor een brede beweging van christenen in de stad. Voor wie kennis op wil doen over wat God aan het doen is in veel steden op de wereld. Deze boeken inspireren en motiveren.

Together for the City – How collaborative church planting leads to citywide movements, Neil Powel en John James, ISBN 9780830841530

De spirituele behoefte en gelegenheid van onze steden is te groot voor een kerk om die alleen aan te gaan. Pastors Neil Powell en John James beweren dat het evangelie ons dwingt om een stad echt te transformeren om lokale, samenwerkende kerkplantings-bewegingen te creëren. Ze delen geleerde lessen en principes die zijn ontdekt op basis van hun ervaringen die leiden tot een succesvolle beweging in de hele stad. Hoe meer we bereid zijn om samen te werken over verschillende denominaties en netwerken, des te effectiever zullen we onze gemeenschappen ― ongeacht hun grootte ― voor Jezus bereiken. Ontdek wat God in onze steden kan doen als we samenwerken.


Centrum kerk – Het evangelie midden in je stad, Tim Keller, ISBN: 9789051944792

Hoe verkondig je het evangelie van genade en verzoening in onze
moderne, post-christelijke samenleving? Dat is de grote vraag die Tim Keller zich heeft gesteld en waarmee hij in 1989 aan het werk is gegaan in New York City.
In dit boek laat hij zien welk antwoord hij heeft gevonden. Met behulp van uitdagende inzichten en prikkelende vragen zet hij een theologische visie neer voor de kerk in de stad, gebaseerd op oude Bijbelse waarden en normen, geschikt voor een nieuwe tijd.
Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door Stefan Paas. Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.
Tim Keller is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Via zijn organisatie Redeemer City to City zijn tot nu toe meer dan 200 kerken geplant in 35 wereldsteden, waaronder Amsterdam.


City Changers – Being the Presence of Christ in Your Community, Allan Platt, ISBN: 9781434710949

De Bijbel is duidelijk over Gods liefde voor de stad, of het nu Babylon, Ninevé of Jeruzalem is. Duizenden jaren later is Zijn liefde niet veranderd. God roept Zijn volk nog steeds om de waarheid te spreken in de steden van de wereld. Ook in jouw woonplaats
In City Changers laat Alan Platt zien hoe we in de klaslokalen, bestuurskamers en marktplaatsen van onze gemeenschappen moeten zijn, betrokken bij de samenleving en klaar om hoop te bieden aan de gebrokenen.
Alan geeft praktische antwoorden en inspiratie voor het beïnvloeden van de spirituele, sociale en culturele dimensies, terwijl hij zijn opmerkelijke verhaal vertelt over hoe Gods kerk steden over de hele wereld diep beïnvloedt. Generaties van veranderde levens vertellen ons dat het christendom de samenleving radicaal kan transformeren. Te beginnen met spirituele transformatie in de levens van individuele mensen. Zoals Alan schrijft, wordt de kerk opgeroepen als een missionaire presentie om het karakter en de aanwezigheid van Christus in de kern van de gemeenschap te brengen.


God in de stad – missionair leven in een stedelijke omgeving, Gea Gort, ISBN: 9789033819728

Spelen God en geloof nog een rol in onze westerse steden? Ja, want er is een missionaire beweging gaande in de wijken en op het werk. In God in de stad wisselen theorie en praktijk elkaar af. Gea Gort geeft een aanzet tot theologische toelichting van deze missionaire beweging. De verhalen van ‘hedendaagse stadszendelingen’ (vanuit breed kerkelijk Rotterdam) geven deze beweging een gezicht.
Gea Gort is gepassioneerd voor ‘missie in de stad’. Ze studeert Urban Mission in de VS en ontwikkelde ook vanuit de praktijk een brede kijk op dit thema. Ze was lokaal betrokken als leider van het Rotterdams stadsgebed, als freelancejournalist en fotografe en als overheidsadviseur voor multiculturele zaken. Gea heeft een achtergrond bij Mercy Ships en leidt nu GIDS netwerk Rotterdam.


To Transform a City – Hele kerk, heel evangelie, hele stad, Eric Swanson en Sam Williams, ISBN: 9780310523307

Eric Swanson en Sam Williams hebben samengewerkt met missieleiders uit steden over de hele wereld om voorbeelden en principes van stadstransformatie te ontdekken. Ze proberen, onderzoeken en delen effectieve en bewezen manieren. Leiders van bedieningen worden gemobiliseerd voor spirituele impact en samen te werken met andere maatschappelijke organisaties voor maatschappelijk welzijn. Dit boek is een oproep tot actie voor spirituele en maatschappelijke transformatie.
De auteurs beginnen hun visie op Gods werk in steden met een overzicht van het belang van steden in de eenentwintigste eeuw. Ze behandelen het proces van gemeenschapstransformatie, samen met voorbeelden van waar en hoe steden in de loop van de geschiedenis ten goede zijn veranderd. Ze dagen lezers uit tot een levendige Koninkrijksvisie in hun bedieningen en gebruiken de concepten van de hele kerk, het hele evangelie en de hele stad om deze grote visie uit te leggen.


Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfred Opheij, ISBN: 9789013094879

Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien en in een samenwerkingsverband te komen tot een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk perceptiekader. De auteurs Edwin Kaats en Wilfrid Opheij zijn als organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken.
Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaat verwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde ’taal’, hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo’n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.