Boeken

Deze boeken beschrijven jarenlange ervaringen en geven handige tips voor een brede beweging van christenen in de stad. Voor wie kennis op wil doen over wat God aan het doen is in veel steden op de wereld. Deze boeken inspireren en motiveren.


A Gathering Momentum, Roger Sutton,
ISBN: 9781909728752

Kerkleiders uit het hele kerkelijke spectrum komen samen in vriendschap en gebed om Gods wil voor hun dorpen en steden te zoeken – en transformatie vindt plaats! Daarnaast komen christenen die werken in het bedrijfsleven, gezondheid en onderwijs, sport, liefdadigheidsinstellingen en de kunsten strategisch samen om hun gemeenschappen te beïnvloeden. Ze delen een gemeenschappelijk doel en relationele eenheid en ontdekken de kracht van samenwerken in éénheid.
Deze inspirerende verzameling verhalen, van christenen die culturele, sociale en spirituele transformatie brengen naar de plaatsen waar ze van houden, zal aanmoedigen en verbazen. En dit is nog maar het begin – stel je voor hoe onze gemeenschappen er over 30 jaar uit zouden kunnen zien!
A Gathering Momentum nodigt je uit om deel uit te maken van de beweging en samen met anderen de missie van God voor jouw stad of gemeente te vervullen.


The Practitioner’s Guide – Building City Gospel Movements,  Tom White, ISBN: 9780939320257


Dit boek is gefundeerd op de drie decennia ervaring van Tom White die bewegingen van gebed, eenheid en samenwerking in steden over de hele wereld leidt. Dit boek is een sterke aanrader voor serieuze beoefenaars die zich bezighouden met opkomende of bestaande stadse evangeliebewegingen.
Het biedt een goede balans tussen Bijbelse fundamenten en praktische tools voor het ontwikkelen van duurzame, stadsuitingen van eenheid, bedrijfsgebed en samenwerkingsverbanden. Het thema is altijd dat de leden van het Lichaam van Christus de vrijheid nemen om de aanwezigheid van Gods koninkrijk te delen op alle terreinen van de maatschappij.

Dit boek is niet meer verkrijgbaar bij de boekhandel. Je kunt dit boek uitsluitend bij Agapè bestellen voor €15,95.Together for the City – How collaborative church planting leads to citywide movements, Neil Powel en John James, ISBN 9780830841530

De spirituele behoefte en gelegenheid van onze steden is te groot voor een kerk om die alleen aan te gaan. Pastors Neil Powell en John James beweren dat het evangelie ons dwingt om een stad echt te transformeren om lokale, samenwerkende kerkplantings-bewegingen te creëren. Ze delen geleerde lessen en principes die zijn ontdekt op basis van hun ervaringen die leiden tot een succesvolle beweging in de hele stad. Hoe meer we bereid zijn om samen te werken over verschillende denominaties en netwerken, des te effectiever zullen we onze gemeenschappen ― ongeacht hun grootte ― voor Jezus bereiken. Ontdek wat God in onze steden kan doen als we samenwerken.


Centrum kerk – Het evangelie midden in je stad, Tim Keller, ISBN: 9789051944792

Hoe verkondig je het evangelie van genade en verzoening in onze
moderne, post-christelijke samenleving? Dat is de grote vraag die Tim Keller zich heeft gesteld en waarmee hij in 1989 aan het werk is gegaan in New York City.
In dit boek laat hij zien welk antwoord hij heeft gevonden. Met behulp van uitdagende inzichten en prikkelende vragen zet hij een theologische visie neer voor de kerk in de stad, gebaseerd op oude Bijbelse waarden en normen, geschikt voor een nieuwe tijd.
Dit actuele standaardwerk is voor de Nederlandse situatie geredigeerd en bewerkt door Stefan Paas. Verder heeft een achttal theologen voor deze uitgave een bijdrage geschreven in de vorm van een reactie op een van de acht delen van het boek van Keller. Die teksten zijn ook in deze uitgave opgenomen.
Tim Keller is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Via zijn organisatie Redeemer City to City zijn tot nu toe meer dan 200 kerken geplant in 35 wereldsteden, waaronder Amsterdam.


God in de stad – missionair leven in een stedelijke omgeving, Gea Gort, ISBN: 9789033819728

Spelen God en geloof nog een rol in onze westerse steden? Ja, want er is een missionaire beweging gaande in de wijken en op het werk. In God in de stad wisselen theorie en praktijk elkaar af. Gea Gort geeft een aanzet tot theologische toelichting van deze missionaire beweging. De verhalen van ‘hedendaagse stadszendelingen’ (vanuit breed kerkelijk Rotterdam) geven deze beweging een gezicht.
Gea Gort is gepassioneerd voor ‘missie in de stad’. Ze studeert Urban Mission in de VS en ontwikkelde ook vanuit de praktijk een brede kijk op dit thema. Ze was lokaal betrokken als leider van het Rotterdams stadsgebed, als freelancejournalist en fotografe en als overheidsadviseur voor multiculturele zaken. Gea heeft een achtergrond bij Mercy Ships en leidt nu GIDS netwerk Rotterdam.


To Transform a City – Hele kerk, heel evangelie, hele stad, Eric Swanson en Sam Williams,
ISBN: 9780310523307

Eric Swanson en Sam Williams hebben samengewerkt met missieleiders uit steden over de hele wereld om voorbeelden en principes van stadstransformatie te ontdekken. Ze proberen, onderzoeken en delen effectieve en bewezen manieren. Leiders van bedieningen worden gemobiliseerd voor spirituele impact en samen te werken met andere maatschappelijke organisaties voor maatschappelijk welzijn. Dit boek is een oproep tot actie voor spirituele en maatschappelijke transformatie.
De auteurs beginnen hun visie op Gods werk in steden met een overzicht van het belang van steden in de eenentwintigste eeuw. Ze behandelen het proces van gemeenschapstransformatie, samen met voorbeelden van waar en hoe steden in de loop van de geschiedenis ten goede zijn veranderd. Ze dagen lezers uit tot een levendige Koninkrijksvisie in hun bedieningen en gebruiken de concepten van de hele kerk, het hele evangelie en de hele stad om deze grote visie uit te leggen.


Leren samenwerken tussen organisaties, Edwin Kaats en Wilfred Opheij, ISBN: 9789013094879

Dit boek helpt om deze regels en logica te doorzien en in een samenwerkingsverband te komen tot een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijk perceptiekader. De auteurs Edwin Kaats en Wilfrid Opheij zijn als organisatieadviseur gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken.
Goed kunnen samenwerken is voor de toekomst van iedere organisatie van groot belang. Het aangaan van samenwerkingsrelaties tussen organisaties zoals een alliantie, netwerk, keten of een strategisch partnership blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn.
Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaat verwachting op te geven in het vertrouwen dat je er meer voor terugkrijgt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Betrokkenen spreken niet dezelfde ’taal’, hebben andere verwachtingen en interpreteren zaken verschillend. Dan helpt het een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo’n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.


Well Connected, Phil Butler.
Te downloaden als pdf via www.connectedbook.net

Het is voor niemand een verrassing dat het wereldwijde lichaam van Christus vreselijk verdeeld en gefragmenteerd is. Phil Butler, moedigt in Well Connected de koninkrijkspartnerschappen aan. Door praktische stappen te zetten naar partnerschappen en netwerken en nieuwe modellen van bediening die onze geloofwaardigheid met de wereld versterken die ter ere zijn van God. Het boek bestaat uit zes delen, die afzonderlijk of na elkaar kunnen worden gelezen, afhankelijk van de interesse van de lezer.
Dit boek zit boordevol principes en praktische tips. Butler gaat dieper in op de motivaties en drijfveren voor samenwerking. Wanneer je  de buurt, stad of natie wil veranderen, zullen meerdere partners moeten samenwerken om de gewenste verandering tot stand te brengen. Butler biedt veel modellen en verhalen aan de hand van vier fasen aan de hand van vier fasen verkenning, vorming, werking en rijping om de lezer uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om strategische partnerschappen te vormen.