Over City Movements

initiatief

City Movements

Overal in Nederland is een beweging ontstaan van stadsnetwerken. Een diversiteit aan kerken en organisaties is hier actief bij betrokken. City Movements Nederland wil deze beweging zichtbaar maken en versterken. In veel van de steden en woonplaatsen zoeken deze netwerken naar mogelijkheden om de eenheid verder vorm te geven en zich daar mee in te zetten voor de bloei van hun stad als roeping van de kerk. City Movements Nederland wil deze netwerken verbinden en ondersteunen om volgende stappen te zetten.

Wij geloven dat waar de hele Kerk met het hele evangelie de hele stad gaat bereiken, de impact van het evangelie groot zal zijn en daarmee het welzijn en de bloei van de stad zal toenemen. 

MISSIE

De hele Kerk In een plaats manifesteert die kerk zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in kerkgenootschappen en pioniersplekken en huisgemeenten. De Kerk zijn ook de leiders in de kerk: de voorgangers, leiders in oudsten- en kerkenraden, in evangelisatieteams en leiders van christelijke organisaties. En ook ‘market-place-leaders’. Christenen die op sleutelposities zitten in de stad. Zoals in de politiek, de zakenwereld en het onderwijs. De Kerk is geroepen om in alle verscheidenheid elkaar aan te vullen, omdat alle verschijningsvormen van kerk-zijn alleen samen in staat zijn om de diepte, lengte en breedte van Gods liefde vorm te geven. 

De hele Stad Een stad heeft zijn eigen cultuur en komen grotere problemen en uitdagingen op een eigen manier terug. We onderscheiden verschillende ‘invloedssferen’ die een stad kenmerken. Bijvoorbeeld onderwijs, zakenleven, cultuur/kunst en religie. Deze ‘invloedssferen’ zijn bepalend voor het welzijn en het leven in de stad en vormen daarmee ingangen om van invloed te zijn. Waar we spreken over de stad onderscheiden we de enerzijds de grote en middelgrote steden in Nederland en anderzijds de woonplaatsen of regio’s in bredere zin.   

Het hele Evangelie Het evangelie is het goede nieuws van Jezus Christus. Dat heeft zowel persoonlijke impact als impact op het geheel van de samenleving. Het goede nieuws van het evangelie gaat om verkondiging, dienstbaarheid, discipelschap en zorg voor de schepping. De Kerk is geroepen om te getuigen van Jezus. Daarvoor worden ervaringen, kennis, gaven en talenten ingezet.