Alleen is sneller, samen kom je verder

Een maaltijd met mensen van verschillende culturen bij elkaar

Roy Timmerman 15-05-2024

Het is een Afrikaans spreekwoord dat tot de verbeelding spreekt. Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder. Dat is tekenend voor de cultuur in Afrika en ook het Midden-Oosten. In die culturen doe je veel meer met elkaar dan dat wij hier in Nederland doen. In delen van (Zuidelijk) Afrika is Ubuntu het woord dat zoveel betekent als ‘ik ben, omdat wij zijn’. Het individu bestaat niet uit zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel. Zo is de kerk ook een ‘wij’. het is niet die ene kerk, maar een ondrdeel van de gehele bruid van Christus. Als in een woonplaats wordt besloten een internationale gemeente te stichten, speciaal gericht voor de vele culturen in de stad, wat zou dan beter passen als de kerken bij wijze van spreken zouden zeggen: “Ubuntu. Dat doen wij samen.” Dat is wat vanuit het lokale stadsnetwerk MissieDordt nu het voornemen is.

Aanleiding van deze gemeentestichting, in samenwerking met ICP Network, is de opvang van 500 vluchtelingen in Dordrecht en 200 vluchtelingen in naburig Zwijndrecht. De spreidingswet heeft tot gevolg dat de kerk in Dordrecht is gaan nadenken hoe zij deze mensen kunnen bereiken met het evangelie. Ook voor de ruim 40.000 inwoners met een niet Nederlandse cultuur, dat is een derde van de bevolking van de stad, willen ze hoop en licht verspreiden.

Eenheid
De kerk is vaak gesegregeerd. De ene bevolkingsgroep gaat naar de ene kerk, een andere gaat een paar deuren verder. Het is soms makkelijker. Dan zit je bij mensen die je herkent in cultuur, taal en gebruiken. In het nieuwe Jeruzalem zitten alle volken bij elkaar. Het is geïntegreerd. Hier kan nu al van elkaar geleerd worden hoe God verheerlijkt wordt in elke taal. Hans Euser is betrokken bij het proces in Dordrecht als netwerkleider van ICP Network. Hij is zelf pionier bij ICF Veenendaal geweest. Dat is zelf ook een gemeente die wordt gedragen door 28 kerken uit 7 denominaties. De mooiste reden om de gemeente samen te stichten: de eenheid is een getuigenis.

Gezamenlijke visie
Er zijn tal van voorbeelden in lokale netwerken in Nederland en in het buitenland waar gezamenlijk wordt opgetrokken bij het planten van nieuwe gemeenten of waar coördinatie plaatsvindt bij het stichten van gemeenten. Behulpzaam is het boek ‘Together for the city.’ In dit boek wordt de nadruk gelegd om een gezamenlijk visie te ontwikkelen voor gemeentestichting in je eigen woonplaats. MissieDordt gaat met de aangesloten kerken een visie ontwikkelen voor het stichten van een (interculturele) gemeente. Met de komst van opvanglocaties in veel gemeenten is dit voor kerken een uitgelezen kans om samen een thuis, een familie voor deze vluchtelingen aan te bieden.