Partners

City Movements bestaat uit de lokale stadsbewegingen. Landelijke partners zien het belang van de lokale netwerken en ondersteunen deze plaatselijke bewegingen. Zo versterken en bemoedigen we elkaar. Deze onderschrijven onze visie op eenheid en geven aan hoe belangrijk het is om het evangelie in stad, dorp of regio zichtbaar te maken.


Agapè is initiatiefnemer van City Movements. Agapè heeft als doel dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom komt Agapè zelf in beweging en ze deelt haar expertise met kerken en christenen om dit ook in hun eigen omgeving te doen. Agapè faciliteert City Movements met inzet van medewerkers, administratie en materialen.

De doelstelling van MissieNederland is de opbouw van de eenheid van de gemeente. Daarom past de ontwikkeling van een eenheidsbeweging of missionair netwerk in de stad bij MissieNederland. MissieNederland denkt constructief mee en zet haar expertise voor City Movements in.

Je hebt elkaar nodig om het verschil in je omgeving te maken en met behulp van Gods geest een transformatie te bewerkstelligen. Opwekking staat daarom achter het werk van City Movements. Het zijn de gelovigen die samen optrekken in gebed, sociale gerechtigheid en evangelisatie. Dat zal de stad veranderen.

De organisatie Urban Life helpt christenen om de shalom van het Koninkrijk in hun omgeving te brengen. Urban Life biedt trainingen aan voor geestelijke en zakelijke leiders. Juist voor stadsbewegingen zijn deze cursussen zeer geschikt.

Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren. Die eenheid wordt onder andere zichtbaar in een lokale stadsbeweging.