Welkom bij City Movements Nederland

Stel dat alle kerken in een stad samen op de knieën gaan om te bidden voor de vrede van hun stad. Stel dat christenen en kerken zich bewust worden van hun roeping om het welzijn van de woonplaats te zoeken, zich laten raken door de nood en de behoefte van hun woonplaats en dat Kerk breed haar gaven, middelen en talenten die ze van God gekregen heeft, gaat inzetten voor de bloei van de stad.

Ons verlangen is de bloei van iedere stad en woonplaats. We geloven dat de Kerk, als het Lichaam van Christus, een taak heeft om zich in te zetten voor sociale, culturele en spirituele bloei van de woonplaats.

Bidt tot de Heer van de stad… en zet je in voor haar bloei. 
Jeremia 29:7

Laatste nieuws

De Kerk in de steigers
De kerk heeft een renovatie nodig. De kerken in Utrecht renoveren samen de kerk door diaconaal actief te zijn. Elke levende steen kan voor een bewoner in Utrecht iets kleins, maar niet minder belangrijk, van betekenis zijn.

City Movements Seminar op Opwekking

Tijdens de pinksterconferentie van Opwekking was ons seminar over Als God de stad beweegt. Roger Sutton en 4 Nederlandse stadscoördinatoren vertelde over het werk in de stad. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!

info@citymovements.nl

De Kerk vormt in allerlei gedaanten en vormen het éne Lichaam van Christus. City Movements helpt om vanuit die samenhang ook samen te werken. We sluiten aan bij wat we God al zien doen in de woonplaats en helpen de nood en behoefte van de plaats te ontdekken. Zo ontstaat een brede beweging die Gods liefde zichtbaar en tastbaar maakt. 

VISIE

De hele Kerk is nodig

om de hele Stad te bereiken

met het hele Evangelie

God ziet in de stad één Kerk, één lichaam.

City Movements NL wordt gedragen door meerdere christelijke organisaties.
Agapè fungeert als facilitator.