Gelovigen uit één stuk

Nieuws

Gelovigen uit één stuk

Jan Wolsheimer is relatiemanager Kerk & Samenleving en directeur van MissieNederland. Hij beschrijft de ontwikkeling van het missionair verlangen die gelovigen en kerken in Nederland doormaken. Jan daagt ons uit om gehoor te geven aan deze ontwikkeling. 

Jan Wolsheimer

De kerk van vandaag ondergaat een grote verandering. Zeker onder de jongste generaties proef ik een enorm verlangen om een gelovige uit één stuk te zijn. Om met een ongedeeld hart Christus te volgen in een tijd waarin de kerk kleiner wordt en de duisternis van deze wereld ondoordringbaar lijkt. Kerken ontdekken de eigen wijk en buurt en leren schoorvoetend wat het evangelie in hun eigen context te betekenen heeft. Juist in tijden van crisis en onvermogen is de christelijke hoop op haar best. Is het niet juist de duistere nacht waar het kleinste, zwakste licht grote vreugde brengt? Ik ben bijzonder optimistisch over de kerk van morgen! 

Stel je eens voor dat kerken in een stad of regio gezamenlijk kijken naar de missie die God hen heeft gegeven? Hoe zij gezamenlijk mogen bouwen aan het welzijn van de stad of de regio. Waarbij kerken niet langer naar elkaar kijken als concurrenten maar veel meer als partners, waarbij elke partner haar eigenheid mag inbrengen. Zo mag ene kleine wijkkerk ontdekken wat de kracht van het kleine is en haar gemeenschap openen voor mensen die niets moeten hebben van grote bijeenkomsten. Terwijl de grote kerk juist weer een groep mensen bereikt die minder passen in een kleine gemeenschap. Maar sámen bouwen zij aan hun stad vanuit de kracht van de opgestane Heer.  

Een kerk die verdeeld is zal weinig te melden hebben aan een intens verdeelde en gepolariseerde wereld. Daarentegen zal een kerk die vanuit haar eenheid in Christus samen gaat werken, zal een baken van hoop zijn. De roep naar hechte gemeenschappen is groot en de kerke heeft alles in zich om zo’n hechte gemeenschap te zijn. Als wij écht geloven in de kracht van de opstanding, hoe ziet ons leven en dat van onze kerk er dan uit? Laten we de schroom van ons afwerpen en voluit leven vanuit de kracht van het evangelie! 

Terug naar nieuws