Voorbeelden uit de steden

In verschillende steden van Nederland is een stadsbeweging actief. In deze steden werken kerken en organisaties nauw samen voor de bloei van de stad door middel van gebed, toerusting en missionaire en diaconale activiteiten. Hieronder staan inspirerende voorbeelden uit Nederlandse steden en één uit Engeland.


Haarlem

Sinds 2001 is in Haarlem Geloven in de stad actief. Een netwerk van plaatselijke kerken en christenen die zich verbonden weten met elkaar en samen een passie delen, namelijk Gods liefde laten zien aan mensen in de stad Haarlem en omgeving. Zo wordt er elk jaar een groot sportevenement georganiseerd in de stad. De voorgangers van de kerken kennen elkaar, er is een relationele verbinding. Door samen met elkaar te bidden is er daarnaast een geestelijke connectie. 
www.gelovenindestad.nl


Dordrecht

In Dordrecht ondersteunt en verbindt Missie Dordt 25 christelijke gemeenschappen om het goede nieuws te verkondigen (de missionaire proclamatie) en dat ook daadwerkelijk zijn (de missionaire presentie).
Sinds de jaren 70 in de vorige eeuw werd De Dordtse Evangelisatie opgericht. Van meet af aan werd er een interkerkelijk samengewerkt. Door de tijd heen werden steeds meer werkgroepen gevormd. Daarbij kwamen ook diverse diaconale initiatieven tot stand. De missie werd breder. Het doel bleef onveranderd. De naam is in 2019 veranderd in Missie Dordt.
www.missiedordt.nl


Leeuwarden

In Leeuwarden zijn al jaren verschillende kerken met elkaar verbonden, onder meer in een  gebedsnetwerk en een jongeren (sport)netwerk dat #Geloven 058 werd genoemd. De uitvoering van The Passion in 2017 in de stad heeft de samenwerking van de lokale kerken een flinke impuls gegeven, waardoor het netwerk is verbreed. Op dit moment denkt #Geloven 058 na over mogelijkheden om als ‘één kerk in Leeuwarden meer impact te hebben. Om niet alleen ‘samen te spreken’ maar de volgende stap te zetten in ‘samen te werken’.
www.geloven058.nl


Rotterdam

Rotterdam United is zo’n 10 jaar geleden ontstaan uit een droom om God zichtbaar en tastbaar te maken in Rotterdam. De kerken en christenen die dat onderschrijven doen mee. Bijvoorbeeld tijdens de week van gebed en sociale projecten. Rotterdam United faciliteert en is niet de organisator hiervan. Ze hebben een coördinerende rol in de stad.  
www.rotterdamunited.org


Sunderland

Aan de oostkust van Noord-Engeland ligt Sunderland. In deze stad brengt Connectnetwork sinds 2015 kerken, christenen en gemeenschappen samen. Het begon met een groot evenement in het ‘Stadium of Light’, het stadion van voetbalclub Sunderland AFC. Nu komen elke dinsdag de christelijke leiders van kerken en organisaties bij elkaar om te bidden voor de stad. Om verbinding te maken met kerkleden komt connectnetwork zondags bij de kerken zelf langs.
www.connectnetwork.uk