Waarom een lokale City Movements in de bijbelgordel?

In Ede en andere plaatsen op de Veluwe en ‘biblebelt’ is de verscheidenheid van de kerk als een bont pallet van kleuren.

Roy Timmerman 15-05-2024

Een bonte stoet van mensen doorkruist het dorp. Waar de één een hoedje draagt en naar rechts gaat, is er een ander met een bijbel onder de snelbinders die de andere kant op fietst. Allemaal naar een eigen kerk. Een kerk met houten banken en een echte oude hoge kerktoren. Weer een ander gaat naar een schoolgebouw. Soms wordt er gegroet. Dit is een reguliere zondag op de Veluwe of plaatsen in Bijbelgordel. Het hele dorp lijkt uit te lopen. Dominees klagen hier over het algemeen niet dat de kerk leeg loopt. De ene maakt zich zorgen over de capaciteit van het gebouw. Weer een ander over de diaconie en pastoraat, omdat ze veel schapen onder hun hoede hebben. Er is lijkt weinig reden om een lokale City Movement te vormen. “We hebben het druk met onze eigen gemeente.”

Waar de secularisatie het meest zichtbaar is, ontstaat vaker een samenwerking over kerkmuren heen. Daar ontstaan de stadsbewegingen. In gebieden waar de kerk traditioneel een grote rol in de samenleving heeft, zoals op de biblebelt of bijbelgordel genoemd, lijkt een eenheidsbeweging niet nodig. Alsof er geen oog is voor de mensen die niet naar de kerk gaan. Dan wordt er gezegd: “De deur staat toch open?” Een eenheidsbeweging is niet de oplossing voor de secularisatie en daarmee de nood van de kerk om weer gevuld te raken. Het doel van een lokale stadsbeweging is ook niet dat bestaande kerken weer groeien. Nee, dat zou mooi zijn, maar niet het primaire doel. Ook niet dat kerken veel samen doen. Dat is slechts een middel. Wel een belangrijk middel voor het hoogste doel: dat mensen Jezus Christus leren kennen en de stad herstelt. Een eenheid die hoop heeft en geeft voor de stad.

Herstel
Om dat te bereiken heeft de lokale Kerk een lokale visie nodig voor de stad, dorp of regio. Vanuit die visie kan er gemeenschappelijk een boodschap van hoop en vrede worden gegeven. De kerk met zijn gemeenschappelijk arsenaal aan vele vrijwilligers is in staat veel te bereiken. Er is culturele, sociale en spirituele verandering in de woonplaatsen nodig. Ook al is dat in Alblasserwaard, Ede, Veenendaal, Apeldoorn, Katwijk of Harderwijk.
Culturele verandering is hoe de samenleving anders omgaat met wat God ons heeft gegeven in de schepping. Het kan gaan over hoe bedrijven geld verdienen. Christelijke ondernemers kunnen besluiten om bijvoorbeeld mensen in dienst te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen ze laten zien dat iedereen meetelt. Dat is een Koninkrijkswaarde. In de bijbelgordel zijn veel christelijke ondernemers die uit allerlei kerken, gemeenten en denominaties komen. Zij kunnen hierin een rol vervullen.
Bij sociale verandering kan minder eenzaamheid als doel worden gesteld. Veel vrijwilligers zetten zich in als maatje voor een vluchteling of jonge tiener. Dat is de kracht van bijvoorbeeld een plaats als Ede. De zorg vanuit christelijke welzijnsorganisaties is in Ede goed geregeld.
In Harderwijk is weer veel aandacht voor een spirituele verandering. Veel jongeren uit allerlei kerken worden enthousiast van God door Youth-Alpha en krijgen daar een vervolg op om door te groeien. In Veenendaal is dan weer een gemeenschap in een nieuwe wijk, dat vanuit drie verschillende denominaties is ontstaan.

Het kruis van de Passion stond op verschillende locaties in Veenendaal. Meerdere kerken waren betrokken.

Bekendheid maakt bemint
Bottom-up zijn deze situaties ontstaan. Van boven beslissen werkt niet. Top-down werkt vaak averechts, maar is nodig om vrijheid te geven en de structuur die nodig is kan van uit daar worden aangeboden. Doordat de vrijwilligers uit de verschillende kerken komen is het de eenheid die krachtig is. Die eenheid is een getuigenis. Wat de leiding kan doen is het aanmoedigen en bekend maken. Door top-down delen van de bottom-up samenwerking ontstaat er onderlinge betrokkenheid. Als je met iets bekent bent geef je dat aandacht. En bekend maakt bemint.
Daar ligt de sleutel. Bekend zijn met de situatie in de woonplaats, elkaar kennen en weten wat God doet, vergroot de betrokkenheid. Betrokken zijn op elkaar is de eerste stap. Denk aan hoe voorgangers samenkomen om elkaar te leren kennen. Als ook andere ‘veranderaars’ op sociaal, cultureel en spiritueel vlak aanschuiven wordt de kennis vergroot. Denk aan sociaalwerkers, artiesten, bidders en ondernemers. Op deze manier bloeit de woonplaats op. Dat kan in elke plaats op de Biblebelt of daar buiten.

De sleutel is vriendschap, elkaar kennen en vertrouwt raken met elkaar. Als dan op zondag de mensen elkaar weer in tegengestelde richting aantreffen, kan het zo maar zijn dat ze eens meegaan naar de andere kerk. In ieder geval begroeten ze elkaar, omdat ze weten dat ze bij elkaar horen en samen de bruid van Jezus vormen.