Ecosystemen in de stad

Nieuws

23-06-2022 – Blog door Roy Timmerman

Ecosystemen in de stad

Een schematische weergave van een ecosysteem waarin de hele Kerk met elkaar verbonden is.

Begrippen die City Movements gebruikt zijn vaak theologisch, soms demografisch en ook biologisch. We hebben het vaak over een organische lokale stadsbeweging, we zetten in op bloei van de stad en we werken met een ecosysteem in de stad. City Movements zet zich dan wel in voor een veranderende biotoop in de stad maar niet in biologisch opzicht. Omdat City Movements een beweging is van eenheid en transformatie, ontkom je niet aan een ecosysteem. Wat verstaan wij eronder?

Het begrip ecosysteem betekent doorgaans zoveel als ‘wetenschap van wisselwerking tussen organisme en omgeving.’ In onze vaktaal verstaan we eronder dat de kerk één is. Het is een netwerk van netwerken. De hele Kerk is met elkaar verbonden. Inderdaad vindt daar een wisselwerking plaats tussen de levende organismen, de christenen in de stad en de omgeving. De omgeving is de Kerk zelf en wat erin gebeurt. Nog meer is het de hele stad. Wat de Kerk doet, beïnvloedt ook de stad zelf. Hieronder twee voorbeelden ter illustratie van een ecosysteem.

Werk vinden binnen het netwerk
Iemand omschreef het ecosysteem als volgt: ‘het ontmoeten van collega’s op borrels, een goed gesprek met een mede-gelovige en een intervisiegesprek om te leren van elkaar. Zoals de natuur gebaat is bij biodiversiteit, zo geldt dat ook voor het geloofsecosysteem van de stad!’ Nu is het ecosysteem niet alleen het netwerk van christenen uit verschillende kerkelijke gemeenten. Het is een heel netwerk van mensen in de stad.
Een ander illustratie van een ecosysteem dat ik onlangs hoorde uit een Europese stad wil ik jullie niet onthouden. Bij een sociaal project, dat door meerdere kerken in de stad wordt geleidt klopt een persoon aan die hulp nodig heeft. Er ontstaat tussen die persoon en een sociaalwerker uit één van de deelnemende kerken een gesprek over o.a. werk. Door het ontwikkelde ecosysteem in de lokale stadsbeweging zijn lijntjes snel gelegd. De vrijwilliger legt contact met iemand uit de eigen kerk met de vraag of hij iemand kent waar de persoon kan werken. Hij kent een zakenman uit een andere kerk en legt de vraag voor. Hij heeft inderdaad iemand nodig en zodoende kan de werkzoekende persoon aan de slag. 

Voorwaarden voor een ecosysteem
Het ecosysteem verloopt niet automatisch of per toeval. Er zijn condities en voorwaarden geschapen om tot dit systeem te komen. Wij benadrukken dat het ecosysteem niet gebouwd is op organisatie en management structuren. Het gaat juist om de condities waardoor de verschillende netwerken samen beter gaan functioneren. Om tot de hele Kerk in de hele stad met het hele evangelie te komen zijn er een paar dingen nodig. Als eerste zou de context van de stad gekend moeten worden. Wat gebeurt er door de Kerk, wat zijn de mogelijkheden en wat is er echt nodig? Wat is de Koninkrijktheologie in de context van de stad? Een andere conditie is het vormen van een visie en manieren om discipelen te maken. Ten derde een schakering van passende bedieningen van de Kerk om herstel te mogen aanbieden in de noden van de stad. Deze activiteiten worden samen gedaan of zijn tenminste op elkaar afgestemd. Ten vierde wordt dit alles gedragen in een gebedsbeweging in de stad.

Voor de bloei van de stad
Het ecosysteem heeft op deze manier invloed op de hele stad. In het voor beeld van de werkzoekende is het een sociale verandering. Het is een transformatie van persoonlijke gemoedsrust, financiële zelfstandigheid en versterken van eigenwaarde. Ook in spirituele verandering speelt het ecosysteem natuurlijk een rol. Door gemeenschappelijke gemeentestichting wordt er een mogelijkheid gecreëerd voor verandering en herstel. Dat heeft invloed op de omgeving. Op die manier is een lokale City Movements een organisch geheel van mensen die het goede voor hebben met de hele stad om het hele evangelie te delen. Dan veranderd de omgeving en zal de stad bloeien.